15880024.jpg
15880024.jpg

PEI significa: Proyecto

Educativo

Institucional.

MCE significa: Manual de convivencia escolar.

RIAB significa: 

Reglamento Interno de asignación de becas. 

1niña_con_parka.png

RICE significa: Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

3niño.png
2da niña.png
4niño.png